Ime Gina je relativno često ime u nekim dijelovima svijeta, a posebno u Italiji. Iako se često smatra skraćenicom imena Georgina ili Regina, Gina je ime koje ima svoje značenje i porijeklo.

Porijeklo