Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TOME

Prezime TOME je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi preko 4.500 osoba s ovim prezimenom. Prezime TOME se može naći u svim dijelovima H