Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TOIĆ

Prezime TOIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a posebno je zastupljeno u Dalmaciji. Ime TOIĆ se sastoji od dva dijela: TOI i sufiksa -IĆ. TOI je starohrvatska riječ koja označava ogradu il