Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TODOROVIĆ

Prezime TODOROVIĆ jedno je od najčešćih prezimena u Srbiji, te se javlja i u drugim zemljama na Balkanu. Prezime je nastalo od muškog imena Todor, što je varijanta grčkog imena Theodoros, koje se sast