Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TEUR

Prezime Teur ima svoje korijene u Slovenskoj Bistrici, koja se nalazi na sjeveroistoku Slovenije. Ime Teur formirano je od nadimka "tavžentroža", što je slovenski naziv za vrstu hmelja koji raste u to