Prezime Šutalo predstavlja relativno rijetko prezime u Hrvatskoj. Međutim, iako nije rašireno, ovo prezime ima zanimljivo podrijetlo i značenje.

Prema nekim izvorima, prezime Šutalo potječe od riječ