Prezime Šurbek spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj. Prema posljednjem popisu stanovništva, u Hrvatskoj živi manje od 50 osoba s tim prezimenom. Prezime Šurbek se najčešće javlja u Primor