Prezime Šupuk jedno je od prepoznatljivih prezimena u Hrvatskoj. Mnogi ljudi s ovim prezimenom žive u Slavoniji, a postoje i manje grupe Šupuka u drugim dijelovima Hrvatske. Ono što je zanimljivo kod