Prezime Šuperina, poput mnogih drugih prezimena, ima svoje značenje i porijeklo. Prezime Šuperina se u Hrvatskoj pojavilo relativno kasno, tek u 19. stoljeću. Prema dostupnim podacima, najviše se poja