Prezime Šuperak potječe iz Hrvatske, a u većini slučajeva se može pronaći u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebno u Krapinsko-zagorskoj županiji. Prezime se sastoji od dvije riječi: šuper i ak. Riječ