Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKARO

Prezime Škaro jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a posebno u Dalmaciji. Škaro je prezime koje ima zanimljivo značenje i interesantno porijeklo.Prema nekim izvorima, prezime Škaro potječe od