Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKARIKA

Prezime ŠKARIKA je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, no ipak se može pronaći u različitim dijelovima zemlje. Prema brojnosti, najviše je zastupljeno u Primorsko-goranskoj županiji te u gradu Zagr