Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKALAMERA

Prezime ŠKALAMERA ima svoje korijene u Hrvatskoj, a točnije u Dalmaciji. Prezime je nastalo od riječi "škalamerija" koja se odnosi na zanat koji se bavio izradom različitih predmeta od metala. U prošl