Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKALAC

Prezime Škalac je jedno od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje ima vrlo specifično značenje. Prema nekim izvorima, prezime Škalac potječe od riječi "škala", što u prijevodu znači "ljestve". Prezime Šk