Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠITUM

Prezime Šitum jedno je od najčešćih prezimena na području Dalmacije, posebice u okolici grada Splita. Mnogi se pitaju odakle potječe ovo prezime te koje je njegovo značenje.Prema nekim teorijama, pr