Prezime MATOV danas se nalazi u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, a pojavljuje se i u drugim zemljama u manjem broju. Prema statistici najviše ga ima u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. P