Prezime MATOK je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se često može čuti u Međimurju i okolici. Ovo prezime ima zanimljivo porijeklo koje seže unazad u srednji vijek.

Prema nekim izvorima, prezime MATO