Prezime MARKU je vrlo često prezime u mnogim dijelovima svijeta, a posebno u Hrvatskoj, Albaniji i Njemačkoj. Prezime MARKU je izvedeno iz muškog imena Marko, koje je vrlo često korišteno u mnogim zem