Prezime Milčec može se pronaći u Hrvatskoj, posebice u sjevernom dijelu zemlje. Iako nije osobito često, ovo prezime ima svoje značenje i porijeklo koje ga čini interesantnim za istraživanje.

Značenj