Prezime BATUR ima zanimljivu povijest koja seže u daleku prošlost. Prema nekim teorijama, korijeni prezimena BATUR mogu se naći na području Turske, a zatim se proširio u susjedne zemlje poput Grčke, B