Prezime BASA ima svoje korijene u hrvatskoj povijesti i kulturi te se može pronaći diljem Hrvatske. Prezime BASA je vrlo zanimljivo i ima mnogo značenja. Prema nekim izvorima, prezime BASA potječe od