Prezime BANKO je jedno od rjeđih prezimena u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Prezime BANKO ima nekoliko mogućih porijekla i značenja, ovisno o području i jeziku. Prema nekim izvorima, prezime BANKO potječ