Prezime BANIĆ jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živjelo je više od 8 tisuća osoba s ovim prezimenom. No, odakle potječe prezime BANIĆ