Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GAVRAN

Prezime GAVRAN jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a može se pronaći i u drugim zemljama. Riječ GAVRAN potječe od imena ptice gavrana, čije ime na staroslavenskom jeziku znači "crn".Pretpo