Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GAVRANIĆ

Prezime GAVRANIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi više od 12 tisuća osoba s tim prezimenom. Prezime GAVRANIĆ je nastalo od ime