Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FUČEK

Prezime FUČEK je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali isto tako može se naći i u Sloveniji i Austriji. Riječ je o prezimenu koje se sastoji od dva dijela, prvog dijela "fuč" i drugog dijela "ek"