Prezime Fištrović je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak ima svoje značenje i porijeklo. Prezime se sastoji od dva dijela, “Fištr” i “ović”, a potječe iz Hrvatske.

Riječ “Fištr” d