Značenje i porijeklo prezimena FIŠTER: Odakle potječe?

Prezime Fišter je jedno od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Prezime Fišter je, prema nekim izvorima, nastalo od njemačke rije