Ime Filipinka je žensko ime koje ima svoje korijene u grčkom jeziku. Ono potječe od riječi “Philippos”, što znači “prijatelj konja”. U antičkoj Grčkoj, konji su bili iznimno važni za vojsku i trgovinu