Prezime DUGA je jedno od onih prezimena koja su vrlo jedinstvena i rijetka. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo, koje seže daleko u prošlost. Prema nekim izvorima, prezime DUGA potječe od