Prezime Dovijanić ima zanimljivo značenje, koje je povezano s njegovim poreklom i simbolikom. Dovijanić potiče od slovenskog porekla, a tačno značenje prezimena može se tumačiti na nekoliko načina.

J