Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JADRIJEVIĆ CVRLJE

Prezimena su važan dio naše kulture i identiteta, a svako od njih ima svoju priču i značenje. Jedno od takvih prezimena je JADRIJEVIĆ CVRLJE. Ovo prezime se sastoji od dvije riječi: Jadrijević i Cvrlj