Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČOKEŠIĆ

Prezime Čokešić je jedno od prezimena koje se može pronaći u Hrvatskoj, a ima zanimljivo značenje i porijeklo. Ovo prezime potječe od osobnog imena Čoka, koje je bilo vrlo popularno u to vrijeme. Ime