Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Coka

Ime Coka je jedno od onih imena koja su vrlo rijetka, ali su i dalje zanimljiva zbog svog značenja i porijekla. Ovo ime je prisutno u različitim kulturama i jezicima, a njegovo značenje se može razlik