Prezime CIGLAR nije jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, ali se ipak nalazi u popisu top 500 prezimena. Izvedeno je od riječi “cigla”, što je u prošlosti bilo vrlo važno zanimanje, posebno u grad