Prezime CENBAUER je relativno rijetko i neobično prezime koje se najčešće pojavljuje u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Prema nekim izvorima, prezime CENBAUER je podrijetlom iz Njemačke, do