Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČARTALONI

Prezime Čartaloni ima zanimljivu povijest i genealogiju koja seže daleko u prošlost. Ovo prezime potječe iz Italije i ima korijene u renesansnoj eri. Prezime Čartaloni se sastoji od dva dijela: "Čarta