Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CARMINATTI

Prezime Carminatti ima zanimljivo značenje i još zanimljivije porijeklo. Ova obitelj seže duboko u povijest, a njihova genealogija je obilježena brojnim događajima i utjecajima koji su oblikovali njih