Prezime BURDA jedno je od prezimena koja se često pojavljuju u slavenskoj kulturi, s osobitim naglaskom na području Hrvatske, Srbije, Poljske i Češke. Ovo prezime ima zanimljivo značenje koje je često