Prezime Burča često se može pronaći u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebice u Koprivničko-križevačkoj županiji. Zanimljivo je da prezime Burča nije toliko uobičajeno u drugim dijelovima Hrvatske, stoga