Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRUNSKI

Prezime BRUNSKI može biti interesantno za istraživanje njegovog značenja i porijekla. Ime BRUNSKI je prezime koje se javlja u Hrvatskoj, ali može se naći i u drugim zemljama, posebno u Europi. Prezime