Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Bruno

Ime Bruno ima svoje korijene u germanskim jezicima te se smatra da je nastalo od riječi "brun" što znači smeđ ili tamno. Ime Bruno je popularno diljem Europe, a posebno u Njemačkoj, Italiji, Francusko