Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRUNAC

Prezime BRUNAC ima zanimljivo značenje koje je povezano s bojom kose i nosi sa sobom intrigantno porijeklo. Riječ "brun" na francuskom jeziku označava smeđu boju, dok se sufiks "-ac" koristi za tvorbu