Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRODNJAK

Brodnjak je prezime koje se često može čuti u sjevernom dijelu Hrvatske, posebno u Međimurju. Ovo prezime ima slavensko porijeklo te se može povezati s rijekom Dravom i njezinim brodovima koji su prev