Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRODIĆ

Prezime Brodić je relativno često u Hrvatskoj, a potječe od riječi "brod", što znači plovilo za prijevoz ljudi i robe preko vode. Prema nekim izvorima, prezime Brodić potječe iz Dalmacije, a prema dru