Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRODARIĆ

Prezime Brodarić potječe iz Hrvatske te se može pronaći diljem zemlje, pogotovo na području Dalmacije. Prezime Brodarić sastoji se od dva dijela - "brod" i sufiksa "-arić". "Brod" je riječ koja se odn