Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRODAR

Prezime Brodar je relativno često u Hrvatskoj, a značenje mu je povezano s pomorskim područjem. Brodar dolazi od riječi "brod", što upućuje na vezu s morem i brodovima. Prezime Brodar može biti vezano