Prezime BREVULJ je relativno rijetko prezime koje se javlja u Hrvatskoj. Poreklo prezimena BREVULJ nije potpuno poznato, ali se pretpostavlja da potiče od slovenskog jezika. U slovenskom jeziku, riječ