Prezime BRENC ima svoje podrijetlo u Sloveniji, a točnije u Gorenjskoj regiji. Ime BRENC potječe od staroslavenske riječi “branca”, što znači “grana” ili “grančica”. Prema nekim izvorima, ime BRENC mo