Značenje i porijeklo prezimena BOTA

Prezime BOTA je jedno od brojnih prezimena koja se koriste u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama diljem svijeta. Njegovo značenje i porijeklo zainteresiralo je mnoge koji nose ovo prezime ili saznati neš

Značenje i porijeklo prezimena BOTIČKI

Prezime Botički je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. Iako nije često, postoje neke obitelji koje nose ovo prezime. No, što zapravo znači prezime Botički i odakle potječe?

Prema nekim izv